ระหว่างตกแต่ง Amanta คอนโดมิเนียม Modern Style

   การตกแต่งเน้นประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ให้มากที่สุด 

เน้นตกแต่งด้วยกระจกเงา,ลามิเนท Hi-Gloss,สีพ่น Hi-Gloss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    • DSC_1392.JPG
      Modern Style นั้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นอย่างชัดเจน โดยจะยึดถือแบบความเรียบง่าย และเน้นใช้รูปทรงแบบเรขาคณิต ไม่ว่าจะเป็น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือแม้กระทั่งรูปแบบวงกลม ม...
Visitors: 72,351