สภาพเดิมก่อนตกแต่ง Amanta คอนโดมิเนียม Modern Style

สภาพห้องเดิม กับพื้นที่ค่อนข้างจำกัด มี 1 ห้องนั่นเล่น 

2 ห้องนอน กับบริเวณชุดครัว จึงออกแบบเน้นประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ให้มากที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    • DSC_1392.JPG
      Modern Style นั้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นอย่างชัดเจน โดยจะยึดถือแบบความเรียบง่าย และเน้นใช้รูปทรงแบบเรขาคณิต ไม่ว่าจะเป็น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือแม้กระทั่งรูปแบบวงกลม ม...
Visitors: 72,351