วัสดุ-โครงสร้างไม้งานเฟอร์นิเจอร์

   งานเฟอร์นิเจอร์ built-in แบบขนานแท้และดั้งเดิม

ทางทีมงาน homebuiltin.com จะผลิตเฟอร์นิเจอร์โดยเลือกใช้

วัสดุไม้จริงเป็นส่วนใหญ่... เป็นรูปแบบงานประเภทโครงไม้กรุด้วย

ไม้อัดยางและปิดผิวด้วยวัสดุตกแต่งตามความต้องการ...

     จะเลือก DESIGN แบบทำสีพ่น , ย้อมสีธรรมชาติ ,

ปิดผิวลามิเนท , ทำสี hi-gloss ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

โดยชิ้นงานจะมีความสวยงาม  แข็งแรง  ทนทาน  

ใช้งานได้หลากหลายประโยชน์

 

ทนน้ำ กันความชื้น ไม่ขึ้นเชื้อรา อยู่นานนับ 10 ปี คุ้มค่า...

   

   

    มาดูโครงสร้างไม้จริง งานเฟอร์นิเจอร์ built-in แบบขนานแท้กันครับ...

  


  


  


  


  


  


  


  


  

 

  


  

Visitors: 80,134