ตัวอย่างแบบงาน sketch design

มาดู...ตัวอย่างผลงานเก่าๆ ซักเกือบ 20 ปี...!

ที่เมื่อก่อน ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ มาทำเป็นงาน 3D

ผู้ออกแบบ ก็ต้องใช้ฝีมือ sketch design เป็นภาพ

perspective เพื่อนำเสนอต่อลูกค้าให้เห็นภาพบรรยากาศ

ทุกห้อง ทุกมุมมอง...

 

 

 

 

    • DSC1_5666.JPG
      งานออกแบบ เป็นสิ่งสำคัญ...! เพราะเป็นจุดเริ่มของการดำเนินการทำงานทั้งหมด งานโครงการต่างๆ จะเสร็จและดำเนินลุล่วงไปด้วยดีให้สวยงาม ต้องได้นักออกแบบที่ดี มีคุณภาพและมีประสบการณ์ ในการ...
Visitors: 80,131