ช่างไฟ

ทีมงานช่างไฟ... เป็นอีกหนึ่งทีมงาน ซึ่งต้องใช้ช่างไฟที่มีประสบการณ์

และมีความละเอียด เรียบร้อย เพราะงานระบบไฟที่ทำร่วมกับ

งานเฟอร์นิเจอร์นั้น ต้องเดินระบบสายไฟ   มีการเจาะดวงโคม

ติดตั้งปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟ  ผ่านงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งสิ้น...

ดังนั้นงานระบบไฟที่ติดตั้งเสร็จแล้ว ต้องมีความเรียบร้อย

สวยงาม และปลอดภัยสูงสุด...

 

 

 

 

 

 

  


Visitors: 62,790