ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

 

ทีมงานช่างไม้... 

เป็นช่างไม้สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์โดยตรง

สามารถอ่านแบบและถอดแบบงานดีไซน์ของผู้ออกแแบบ

จึงทำให้มีความข้าใจในงานแต่ละชิ้นงานได้เป็นอย่างดี...

ประกอบกับมีความชำนาญในด้านฝีมือ มากประสบการณ์

การเลือกใช้วัสดุ ประเภทของไม้แต่ละชนิด ที่จะนำมาผลิตเป็น

เฟอร์นิเจอร์ ให้มีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้จริง

อยู่นาน นับเป็น 10 ปี...

 

 

 

 

 

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

Visitors: 62,789