ระหว่างตกแต่ง

สถานที่...ติดตั้ง คับแคบในการทำงาน

ก็ต้องทำที่โรงงาน...ให้แล้วเสร็จ

แล้วค่อยนำไปติดตั้ง...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    • DSCN0312.jpg13.jpg
      เป็น shop อาหารเสริม ห้องขนาด 3x3 ตรม. ใช้งบประมาณไม่มาก เน้นสีสรร สดใส ... ส่งเสริมการขายได้เป็นอย่างดี เป็นที่ถูกใจของเจ้าของร้านเป็นอย่างมาก
Visitors: 67,378