งานตกแต่ง สน.พลับพลาไชย 2

  เป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ และเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนรูปแบบ
ของ สน.พลับพลาไชย 2 ซึ่งรูปแบบเดิมใช้มาเนิ่นนานหลาย
10 ปี ...
  โดยปรับปรุงและออกแบบใหม่ทั้งหมด ให้มีความทันสมัย
และมีกลิ่นไอของความเป็นอยู่กับประชากรบริเวณนั้นโดยออกสไตล์จีนร่วมสมัย ...
   เริ่มจากรูปแบบโครงสร้างภายนอกและภายใน ทั้งงานฝ้า 
ระบบไฟ พื้น เฟอร์นิจอร์ ระบบแอร์ เป็นต้น ...

Visitors: 80,134